کوالا

کوالا
برند کوالا در سال ۱۳۸۷ توسط شرکت صنایع لفاف زرین ثبت و به تولید انبوه رسیده، در ابتدای مسیر کوالا به تولید انواع کیسه های خرید (دسته موزی، دسته رکابی و دسته تقویت) می پرداخت سپس محصولات سفره ها، کیسه های فریزر و کیسه های زباله با هدف بررسی و رفع نیازهای مصرف کنندگان به سبد محصولی اضافه شده است. کوالا به تازگی در راستای احترام به محیط زیست محصولات بایو (سبز) را که در طبیعت تجزیه می شوند را نیز تولید نموده است