محصولات تک نفره گلها

محصولات تک نفره گلها

صنایع غذایی گلها در سال 1318 به صورت سنتی فعالیت خود را آغاز نموده است، در آن دوره نسل اول این محصولات با توجه به متقضای زمان و شرایط جامعه شروع به تولید کرد.نسل دوم این شرکت در سال 1345 فعالیت خود را شروع کرده و هماهنگ با شرایط جامعه مسیر تولید سنتی را به سمت صنعتی طی کرد و با تلاش و پشتکار پا به صنعتی شدن گذاشتند.